Exército Brasileiro enfrenta madeireiros ilegais para proteger tribo quase extinta